فعالیت طراحی و ساخت تابلو های برق

طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق در پروژه‌ها

- تابلوهای مربوط به سیستم‌های مصرفی برق تک‌فاز و سه‌فاز شهری

- تابلوهای سیستم هوشمند

- تابلوهای موتورخانه ای دارای تایمر، کنترل فاز، رله‌های حرارتی و ...

- تابلوهای کاربردی تلفن، آیفون تصویری و ...

- تابلوها و باکس‌های سیستم‌های صوتی

- تابلوهای داخل محوطه با رعایت اصول و استانداردهای رطوبتی

- تابلوها و رک‌های مربوط به سیستم شبکه و CCTV