ساختمان مسکونی امانیه

 

نام پروژه: ساختمان مسکونی امانیه

کارفرما: دکتر نوریان

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر- نرسیده به پارک وی- کوچه شهید مهری

نوع کاربری:  مسکونی

زمینه فعالیت گروه S.O.S:

          1- طراحی و اجرای سیستم هوشمند ساختمان

زمان عقد قرارداد: 1393/12/27

مرحله اجرا: تحویل داده شده

امکان بازدید: وجود ندارد

طبقه پنجم این پروژه مجهز به سیستم هوشمند TIS خواهد شد که امکاناتی همچون سیستم روشنایی، پرده هوشمند، کنترل سیستم صوتی و کنترل سیستم تهویه مطبوع را در بر گرفته است.