پروژه ساختمان دربند

نام پروژه: ساختمان دربند

مالک: مهندس فتاح

آدرس: میدان قدس

نوع کاربری: 12 واحد مسکونی

زمینه فعالیت گروه S.O.S: هوشمند سازی 1 واحد مسکونی نمونه

زمان عقد قرارداد: 7/4/1392

مرحله اجرا: تحویل داده شده

امکان بازدید: وجود ندارد

این پروژه شامل 6طبقه مسکونی به همراه یک طبقه همکف و پارکینگ می باشد. هر طبقه شامل 2 واحد 120 متری دو خوابه بوده که یکی از واحد ها که به عنوان واحد نمونه و لوکس ساختمان است دارای سیستم روشنایی و صوتی کاملا هوشمند می باشد.