پروژه ساختمان خورشید

نام پروژه: ساختمان خورشید

مالک: مهندس شجاعی

آدرس: قیطریه

نوع کاربری: 12 واحد مسکونی

زمینه فعالیت گروه S.O.S: هوشمند سازی 6 واحد مسکونی

زمان عقد قرارداد: 21/12/1391

مرحله اجرا: تحویل نهایی

امکان بازدید: وجود ندارد

این پروژه شامل 6طبقه مسکونی به همراه یک طبقه همکف و پارکینگ می باشد. هر طبقه شامل 2 واحد 135 متری سه خوابه بوده که 3طبقه چهارم تا ششم آن (6 واحد) در حال اجرای تأسیسات الکتریکی و برق هوشمند میباشد. یک واحد آن به عنوان واحد نمونه دارای سطح هوشمندسازی فول بوده و 5واحد دیگر در حال اجرای زیر ساخت هوشمند با قابلیت ارتقا و توسعه در آینده هستند.