آپارتمان مسکونی نیاوران - بوکان

 

نام پروژه: آپارتمان مسکونی نیاوران - بوکان (هوشمند سازی 10 واحد کوچک و هوشمند سازی فول آپشن طبقه فوقانی)

کارفرما: جناب آقای حسینوند

آدرس: تهران - نیاوران - بوکان

نوع کاربری: آپارتمان مسکونی

زمینه فعالیت گروه S.O.S

1- هوشمند سازی 10 واحد کوچک

2- هوشمند سازی فول آپشن طبقه فوقانی

زمان عقد قرارداد: 1396/01/20

مرحله اجرا: در حال اجرای زیرساخت

امکان بازدید: با هماهنگی

.