ساختمان ویلایی اورانوس

 

نام پروژه: ساختمان ویلایی اورانوس (هوشمند سازی و اجرای فول آپشن ویلایی)

کارفرما: آقای شهرام فخار

آدرس: لواسان - بلوار امام خمینی - خیابان ونوس

نوع کاربری: ویلایی (شامل سه طبقه تک واحد و یک دوبلکس)

زمینه فعالیت گروه S.O.S:

          1- طراحی نقشه های اولیه تا نهایی الکتریکی

          2- اجرای زیرساخت تاسیسات الکتریکی و برقکاری

          3- هوشمندسازی فول آپشن روشنایی، سرمایش و گرمایش، امنیتی، صوتی، پرده برقی و ...

          2- طراحی های نور پردازی مطابق با استانداردهای لوکس نوری

زمان عقد قرارداد: 1393/6/4

مرحله اجرا: تحویل داده شده

امکان بازدید: وجود ندارد

این پروژه ویلایی بصورت کامل تحت پوشش سیستم هوشمند می باشد و بسیاری از قابلیت ها نیز بصورت زیرساخت فراهم شده تا در آینده نیز امکان ارتقای کامل و به روز رسانی سیستم هوشمند وجود داشته باشد. آقای شهرام فخار مالک رستورانهای زنجیره ای پدر خوب می باشد که پروژه رستوران شلتوک نیز به مالکیت ایشان از طرف گروه S.O.S نورپردازی حرفه ای شده است.