تعاریف

1 – انواع سیستم‌های صوتی

2 – تفاوت سیستم‌های صوتی اهمی و ولتی

3 – ساختار سیستم‌های صوتی اهمی

3 – 1 – پلیر

3 – 2 – آمپلی‌فایر

3 – 3 – اسپیکر

3 – 4 – کابل‌ها (ارتباطات)

خطا: فرم تماس پیدا نشد.