معرفی تقویت‌کننده 30آمپر روشنایی S30A برند S.O.S

صفحه اصلی آکادمی معرفی تقویت‌کننده 30آمپر روشنایی S30A برند S.O.S در این ویدیو به بررسی قابلیت‌های تقویت‌کننده 30آمپر روشنایی S30A از برند S.O.S می‌پردازیم.نام و نشان برند S.O.S مخفف Smart…

ادامه خواندنمعرفی تقویت‌کننده 30آمپر روشنایی S30A برند S.O.S

معرفی کلید حضور مخفی (زیر سطح) LP2022 برند S.O.S

صفحه اصلی آکادمی معرفی کلید حضور مخفی (زیر سطح) LP2022 برند S.O.S در این ویدیو به بررسی قابلیت‌های کلید حضور مخفی (زیر سطح) LP2022 از برند S.O.S می‌پردازیم.نام و نشان…

ادامه خواندنمعرفی کلید حضور مخفی (زیر سطح) LP2022 برند S.O.S

معرفی کنترلر هوشمند نور پلّه (32 کانال) Step1002 برند S.O.S

صفحه اصلی آکادمی معرفی کنترلر هوشمند نور پلّه (32 کانال) Step1002 برند S.O.S در این ویدیو به بررسی قابلیت‌های کنترلر هوشمند نور پله (32 کانال) Step1002 از برند S.O.S می‌پردازیم.نام…

ادامه خواندنمعرفی کنترلر هوشمند نور پلّه (32 کانال) Step1002 برند S.O.S