آموزش نحوه پخش فایل‌های مالتی‌مدیا از گوشی هوشمند روی تاچ‌پنل‌های اندرویدی با BubbleUPnP
آموزش نحوه کنترل تاچ‌پنل‌های صوتی JX701 و JXA10 توسط گوشی هوشمند با نرم‌افزار اندرویدی Eshare
معرفی تاچ‌پنل صوتی JX101 برند S.O.S
آموزش نحوه پخش فایل‌های مالتی‌مدیا از گوشی هوشمند روی تاچ‌پنل‌های اندرویدی با BubbleUPnP
آموزش نحوه کنترل تاچ‌پنل‌های صوتی JX701 و JXA10 توسط گوشی هوشمند با نرم‌افزار اندرویدی Eshare
معرفی تاچ‌پنل صوتی JX101 برند S.O.S