0919-7595750

شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۸

سنسورهای روشنایی

سنسورهای روشنایی (220 ولت AC)

Lighting Sensors (220V AC)

سنسورهای کُمُدی و کابینتی (12 تا 24 ولت Dc)

Closet and Cabinet Sensors (12~24V DC)

سایر متعلقات سنسور و نور

Lighting Accessories

سایر سنسورها

Other Sensors